Ontzuren

Het was tijdens het schrijven van mijn debuutfilm dat ik ze voor het eerst meemaakte: de miskende en gefrustreerde filmmakers. Ze zaten tegenover me bij een filmdiner waar ik me, gebrandmerkt als 'aanstormend talent' voelde alsof ik mijn droom leefde. Zij voelden zich alsof al hun dromen hun waren afgenomen. Hun tirade over de filmindustrie, die van voor- tot nagerecht duurde, vond ik vermoeiend en een beetje sneu. Hoe kan het gebeuren dat een mens zo verzuurd raakt?

Read More

Zomercolumn #1: Weg met druk, hip en happening

Het is een zonnige dag in Amsterdam. Aan de overkant van het water puilen de terrassen uit. Sloepen vol feestende mensen tuffen luidruchtig voorbij. De buurvrouw, die op het balkon zit te zonnen, kijkt even verstoord op als er een grote verhuiswagen de smalle straat inrijdt. Die verhuiswagen komt voor ons, voor mijn vriend en mij.

Read More

Schrijf het dan!

Het is twaalf uur ‘s middags, de normaal werkende mens richt zich alweer op de lunch. Ik lig in bed naar het plafond te staren. Het is doodstil in huis. Totdat in de woonkamer mijn laptop begint te ruisen. Via de gang bereikt het me in afgezwakte vorm. Het port en het steekt me: ’Je had toch zo’n briljant idee. Schrijf het dan!’

Read More

De Witte Antagonist

In films heeft het hoofdpersonage altijd een tegenstander die hem of haar de hele film door dwarszit. Dit kan een ander personage zijn, maar ook bijvoorbeeld een natuurramp of een dier. In mijn verhalen is het hoofdpersonage vaak tegelijkertijd ook zijn eigen antagonist. Ik mag graag schrijven over personages die hun eigen imperfecties bevechten en zichzelf daarmee in de weg zitten.

Read More